Æresmedlemmer og årets lederpriser

Og vinderne er...

Æresmedlemmere

2022 - Anders Budtz

2016 - Henrik "Duller" Schultze

2016 - Lone Samsøe

2011 - Per Holten Møller

2006 - Preben Brandsborg

2001 - Otto Holten Møller

1999 - Jesper Mourier

1989 - Knud Davidsen

1967 - Aage E. Nielsen

1962 - Ove Bayer

1942 - Ib AlvinÅrets leder i Rungsted Ishockey Klub

2018/2019 - Ann-Marie Mohr

2017/2018 - Nicolai Højberg

2016/2017 - Charlotte Hechmann

2015/2016 - Christian F. Beck

2014/2015 - Rene Boye Petersen

2013/2014 - Alexander Budtz-Olsen

2012/2013 - Peter Christensen

2011/2012 - Lars Guldborg

2010/2011 - Trine Nielsen

2009/2010 - Hubert Erichsen

2008/2009 - Bjørn Lindal

2007/2008 - Tove Herlet

2006/2007 - Torben Øbel

2005/2006 - Per Samsøe-Jensen

2004/2005 - Hugo H. Larsen

2003/2004 - Gert Errebo