riknyheder

Nyheder fra RIK

Her finder du nyheder fra og om RIK.


RIK Seminardag

På en solbeskinnet lørdag i juni havde sportsudvalget i RIK (Torben Berlin, Anders Ladegaard, Jens Ove Johansen, René Boye Pedersen, Thomas Weichel, Carsten Hecht) arrangeret en seminardag for holdledere, trænere, bestyrelse og sportsudvalg. 30 deltagere med repræsentanter fra alle hold mødtes for at diskutere status, hvor/hvordan vi gerne vil være som klub og hvad vi skal arbejde med for at komme derhen.

Som inspiration kom Mads Winsløv Wied som har arbejdet i Team Danmark bla med talentudvikling og som har arbejdet med børn og unge og elitesport i mange år. Det fik sat nogle tanker i gang i forhold til hvordan vi skal arbejde med de forskellige hold og dannede sammen med en state of the nation snak grundlag for gruppearbejde, hvor hver gruppe skulle diskutere hvad vi skal gøre mere af, starte med, gøre mindre af og stoppe på 4 temaer; Hvordan får vi (gen)skabt vinderkultur; den røde tråd; hvordan ser den moderne træner ud; hvordan får vi vendt den sportslige udvikling.

Der kom mange gode forslag fra alle grupperne og der var enighed på en række ting i forhold til at nå vores ønskede mål. Nogle af de ting der blandt andet var enighed om var, at vi skal have skabt et klubrum og en sammenhørighed som klub, vi skal have større koordinering og hjælp holdene imellem på trænerfronten og holdlederne, vi skal arbejde med træning og udvikling af hele holdet og mindre fokus på få spillere. Og vi skal også være bedre til at kommunikere og lave forventningsafstemning på alle planer.

Sportsudvalget har samlet alle inputs og vil prioritere, hvad vi starter med at arbejde med. Det var noget nyt i RIKs historie at samle alle og der var enighed om, at det ikke skal være sidste gang.

Formanden giver opdatering

Gruppearbejde om RIK´s fremtid i solskinnet

Der diskuteres livligt ved bordene

Mads Winsløv Wied beretter om talentudvikling i ungdoms idræt

Jens Johansen orienterer om Sportsudvalgets mål

10. Juni 2017, rik5admin

Nyhedsoversigt