Forsikring

Amatørspillere
Spillere, som ikke er kontraktansatte, er ikke dækket af DIU’s forsikringsaftaler og er derfor kun dækket af deres egen, private ulykkesforsikring.
Ungdomsspillere under 18 år, som bor hjemme, er dækket af familiens ulykkesforsikring, hvis familien har tegnet en ulykkesforsikring.
Ældre spillere, der er over 18 år eller flyttet hjemmefra, skal huske at tegne deres egen ulykkesforsikring.
Visse forsikringsselskaber kræver at man oplyser at man spiller ishockey.

Frivillige trænere, ledere og andre medarbejdere
Trænere, ledere og hjælpere i klubben, som kun får skattefri godtgørelser for deres arbejde, er dækket af den via DIF tegnede frivillige arbejdsskadeforsikring.
Derudover er de frivillige ledere m.fl. dækket af deres egen ulykkesforsikring, hvis de har tegnet en.

Læs mere om dækning på ishockey.dk/forsikringer