Her kan du logge ind på RIK.DK.

Log ind
Rungsted Ishockey Klub

Forsikring

Information fra Dansk Ishockey Unions hjemmeside: Forsikringsdækning

AMATØRSPILLERE

Spillere, som ikke er kontraktansatte, er ikke dækket af DIU’s forsikringsaftaler og er derfor kun dækket af deres egen, private ulykkesforsikring.

Ungdomsspillere under 18 år, som bor hjemme, er dækket af familiens ulykkesforsikring, hvis familien har tegnet en ulykkesforsikring.

Ældre spillere, der er over 18 år eller flyttet hjemmefra, skal huske at tegne deres egen ulykkesforsikring.

Bemærk, at en privat ulykkesforsikring ikke er lovpligtig, men de fleste har alligevel tegnet en. Det er også et dumt sted at spare penge, for en ulykkesforsikring er ikke særligt dyr (ca. 500 kr. om året) i forhold til den dækning, man får.

Man skal huske at oplyse forsikringsselskabet om, at man spiller ishockey! Nogle forsikringsselskaber kræver forhøjet præmie på grund af dette.

Bemærk, at der altså IKKE er dækning til ungdoms- og amatørspillere via DIF’s frivillige arbejdsskadeforsikring, som KUN dækker frivillige ledere og trænere. Heller ikke DIU’s lovpligtige arbejdsskadeforsikring dækker ungdoms- og amatørspillere.

FRIVILLIGE TRÆNERE, LEDERE OG ANDRE MEDARBEJDERE

Trænere, ledere og hjælpere i klubben, som kun får skattefri godtgørelser for deres arbejde, er dækket af den via DIF tegnede frivillige arbejdsskadeforsikring.

Gruppen omfatter følgende klubpersoner:

  • Bestyrelsesmedlemmer,
  • Medlemmer af faste udvalg valgt af generalforsamlingen eller udpeget/godkendt af bestyrelsen,
  • Holdledere udpeget af bestyrelsen, afdelingsbestyrelsen eller et sportsudvalg,
  • Medlemmer, der udfører et arbejde af et sådant omfang eller indhold, at det ikke giver ret til erstatning efter arbejdsskadeloven. (Det er en forudsætning for dækningen, at arbejdet skal ske i foreningens interesse).
  • Personer, medlemmer eller ikke-medlemmer, der hjælper/virker for klubben med løsning af diverse ad hoc-arbejdsopgaver udelukkende i klubbens interesse, fx uddeling af telefonbøger, opråber til bankospil, passe gaderobe i forbindelse med et halbal og lign., og hvor det pågældende arbejde for klubben ikke er af en sådan karakter, at der er tale om et ansættelsesforhold i arbejdsskadelovens forstand. Det er en betingelse for forsikringsdækning under denne kategori, at klubben har opfordret/anmodet personen om hjælp til løsning af en konkret arbejdsopgave. Det er endvidere en betingelse, at klubben har haft instruksbeføjelser over for den frivillige hjælper i forhold til dennes løsning af den pågældende arbejdsopgave for klubben. Endelig er det også en betingelse, at såfremt den pågældende aktivitet/arbejde giver et økonomisk afkast/overskud, da skal alle pengene tilfalde klubben til brug for klubbens aktiviteter.

Derudover er de frivillige ledere m.fl. dækket af deres egen ulykkesforsikring, hvis de har tegnet en.

Alle forsikringer er tegnet via DIF hos selskabet Willis.

Se mere på: http://www.willis.dk/enet/idraettensforsikringer/index.html